Statut Stowarzyszenia

Zamieściliśmy statut naszego Stowarzyszenia. Możesz go znaleźć tutaj Regulamin prac zarządu REGULAMIN_ZARZ_DU_-_przyj_ty_uchwa_1 Regulamin prac Komisji rewizyjnej Regulamin_Komisji_Rewizyjnej_Stowarzyszenia_Przyja